Konstrukce

Obal horkovzdušného balónu je jeho hlavní částí a zároveň je nositelem výrobního čísla a imatrikulace. Z pohledu letecké legislativy je považován za letadlo, zatímco koše, hořáky a palivové láhve za letadlové díly.

Naturální tvar

Každá modelová řada obalu má svůj charakteristický tvar konstruovaný přesně pro daný účel. Přesto mají jedno společné - vychází z tzv. naturálního, přirozeného tvaru. Ten je definován požadavkem na jednoduché, jednoosé napětí v textilii. Stručně řečeno - naturální tvar balónu je takový tvar, při němž tkanina obalu přenáší pouze horizontální napětí vzniklé přetlakem obalu, zatímco nosné popruhy nesou hlavní vertikální napětí vzniklé od sil koše.

Přesný matematický výpočet obsahuje několik proměnných, které umožní tvarovat balón dle požadavků výrobce. I proto se mohou tvary obalů různých výrobců, a dokonce i různé modely jednoho výrobce, mírně lišit.

Typy obalu

Kritické díly obalu

Jak bylo řečeno, zatížení od koše je přenášeno nosnými popruhy - jsou tedy jedním z kritických dílů na obalu, které formují tzv. "Primary Load Path". Dalšími kritickými díly obalu jsou potom karabiny obalu, nosná lanka obalu, spoj lanka a popruhu a korunový kruh. (Na straně koše jsou to potom karabiny koše a nosná ocelová lana koše.) Při provozu balónu a zejména prohlídkách je tedy nutné věnovat těmto součástem obalu zvýšenou pozornost a dbát na to, aby jejich případné poškození bylo v limitech daných provozní dokumentací.

Vertikální (nosné) popruhy

Nosné popruhy jsou vyrobeny z polyesteru, pro jeho dobrou UV odolnost a pomalou degradaci. Protože rychlost degradace popruhů je řádově menší než u tkaniny, není nutné jejich pevnost při provozu měřit. Smyčky na konci popruhu jsou zašity speciálním dvojitým šitím. Každý tento šev je schopen přenést potřebné zatížení samostatně - poškozením jednoho z nich tedy není nijak ohrožena bezpečnost letu.

Horizontální popruhy

Horizontální (protinátrhové) popruhy nemají v normálním provozu balónu prakticky žádný význam, protože se nepodílí na přenosu žádných sil. Jedinou funkcí horizontálních popruhů je zastavení případné nadkritické trhliny v obalu (trhlina, která ke svému šíření již nepotřebuje dodávat žádnou vnější energii, šíří se samovolně) a zabránění tak celkovému kolapsu obalu. Jsou dimenzovány tak, aby byly schopny přenést horizontální síly v obalu namísto tkaniny.

U obalů s diagonálním střihem nejsou vyžadovány, protože se trhlina ve tkanině šíří vždy podél jedné soustavy nití tkaniny a vždy tak narazí na vertikální popruh. Ten potom funkci horizontálních popruhů přebírá.

Tkanina obalu

Slouží k zadržení horkého vzduchu v obalu. Protože je zatížena pouze ve směru horizontálním (napříč k nosným popruhům), provádí se grab-test pouze v této rovině.

Obal je standardně vyroben z textilie Kubicek Polyester, nicméně na přání zákazníka může být zhotoven i z nylonové tkaniny rip-stop nebo vysokopevnostní nylonové tkaniny Hyperlast.

Měření teploty v obalu

Dle platné legislativy musí být indikováno dosažení maximální teploty v obalu. Proto musí být vybaven tavnou pojistkou nebo kontinuálním měřením teploty prostřednictvím letového přístroje (např. Flytec 3040). Stačí jeden funkční způsob (tj. v obalu s funkčním měřením teploty nemusí být tavná pojistka a naopak). Měřící bod čidla teploměru je umístěn dle doporučení výrobce přístroje, tavná pojistka v místě, kde se předpokládá maximální zatížení tkaniny při topení.


Odpovíme Vám:

Kamila KolářováKamila, asistentka obch. odd.
odpoví vám na cokoli

  captcha

Ivo BrzákIvo, obchodník
stará se o zákazníky z EU, Střední, Východní a Severní Evropy

  captcha

David, obchodník
stará se o zákazníky z USA, Japonska a ze světa vůbec

  captcha

Mirek BorkovecMirek, obchodník
stará se o zákazníky z ČR a Slovenska

  captcha

odpovidame_honza_malyHonza, obchodník
zodpoví obchodní dotazy

  captcha

Ondřej BenešOndřej, servis a poprodejní péče
řeší opravy, pravidelné prohlídky, reklamace a stížnosti

  captcha

odpovime_radimoRadim, vedoucí tech. oddělení

zodpoví technické dotazy

  captcha

Marie TrávníkováMarie, zásobování
přijímá nabídky materiálů, výrobků a služeb

  captcha

Radim PoláčekRadim, výkonný ředitel
přijímá nabídky ke spolupráci a pochvaly všeho druhu

  captcha

Petr KubíčekPetr Kubíček

Co dodat?

  captcha