Kubíček Polyester

BALÓNY KUBÍČEK jsou jediným výrobcem horkovzdušných balónů na světě, který si vyvíjí a vyrábí svou vlastní textilii. Tím má pevně v rukou klíčový komponent pro výrobu balónu. Textilie je neustále inovována, poslední generace se prodává pod obchodním označením Kubíček Polyester.

Polyester versus polyamid

Při výběru nového obalu horkovzdušného balónu je jedním z hlavních rozhodnutí volba základního materiálu obalu. Podobně jako budoucí majitelé sportovních letadel stojí před otázkou "dural nebo kompozit", zákazník při koupi horkovzdušného balónu musí volit mezi polyesterovou a polyamidovou (nylonovou) tkaninou obalu. Obě řešení mají své nesporné výhody a nevýhody, a přestože naše rozhodnutí je jednoznačně polyester, poslední slovo má za všech okolností zákazník. Pojďme se nyní podívat na důvody, proč balóny z polyesteru v naší produkci drtivě převažují.

Balónová tkanina

Obvykle bývá v podobně orientovaných článcích na prvním místě přesný rozbor vlastností polyesteru a polyamidu (nylonu) jako základního polymeru. Vzhledem k tomu, že tento rozbor nemá pro uživatele balónové textile žádný význam, omezíme se pouze na externí odkazy (Polyester, Nylon, srovnání). Porovnávat totiž vlastnosti základního materiálu je z pohledu balónové tkaniny značně nepřesné. Vývoj a technologie zpracování technických tkanin podléhají neustálému vývoji a nechtěné vlastnosti lze eliminovat vhodným zpracováním a finální úpravou - zátěrem.

Balónová textilie se skládá ze dvou základních komponent - vlastní tkanina (vlákna) a zátěr. Některé vlastnosti balónové látky jsou ovlivněné zátěrem, jiné základní tkaninou, nejčastěji jde o kombinaci obého. Pojďme se tedy podívat na výhody a nevýhody balónové tkaniny na bázi polyesteru a nylonu, nikoli jen na prostý duel polyester vs. polyamid.

Poznámka: existuje řada výrobců polyamidové tkaniny pro horkovzdušné balóny - např. Mayer Mayor, Coating Application, Lückenhaus, Gelvenor, Porcher, The British Millerain, často s rozdílnými vlastnostmi. Pro srovnání použijeme jakousi střední tkaninu, vzniklou průměrem jejich charakteristik.

Hlavní výhody polyesterové balónové tkaniny

Odolnost při vysokých teplotách

Polyesterová tkanina je obecně odolnější proti přetápění obalu. Za vysokých teplot degraduje velice pomalu a nehrozí žádný okamžitý (skokový) pokles pevnosti.

Životnost obalu a odolnost proti tepelnému zatížení

Dlouhá životnost je hlavním důvodem pro použití polyesterového vlákna. Prakticky neexistuje obal z polyesterové tkaniny, který by bez problému nedosáhl 500 letových hodin, některé balóny létají i přes 1 000 hodin. Proto můžeme dát plnou záruku na pevnost textilie obalu 300 letových hodin, ve vybraných destinacích i 400.

Prodyšnost obalu neovlivňuje pevnost

Nylonové vlákno musí být v provozu neustále chráněno zátěrem před vlhkostí, protože jinak je napadeno mikroorganismy a ztrácí tak samovolně pevnost. Průvodním jevem je potom charakteristický zápach sbaleného obalu.
U polyesterové tkaniny se tento jev (samovolná ztráta pevnosti) neprojevuje a prodyšnost nemusí být v provozu tak úzkostlivě hlídána, protože ovlivňuje jen spotřebu paliva, nikoli však bezpečnost letu. Stejně tak je polyesterová tkanina daleko odolnější proti působení vlhkosti (hydrolýza) - lze tedy mít sbalený vlhký obal bez ztráty pevnosti po významně dlouhou dobu.

Stálobarevnost

Polyesterovou tkaninu je technologicky složitější nabarvit, avšak odměnou je potom jen pomalá změna odstínu během provozu. Barvy jsou také obecně zářivější.

 

FAQ

Jakou maximální teplotu snese polyesterová tkanina?

Přesnou hodnotu je těžké stanovit, ale napovědět mohou dva příklady z praxe.
Tím však nechceme nabádat k překračování limitů daných Letovou příručkou!

  • Balón "Flower Power": pilotovaný Joschi Starkbaumem při překonání světového výškového rekordu. Během letu dosáhla teplota v obalu extrémních 200°C a balón zůstal letuschopný po několik dalších sezón.
  • Balón La Bonita: při jednom výškovém pasažérském letu dosáhla teplota v obalu přes 175°C. Došlo sice k natavení kladek FDS, avšak textilie přestála vše bez úhony.

Obě tato tvrzení jsou podpořena pečlivými laboratorními zkouškami vzorků textilie odebraných přímo z obou obalů.

Proč potřebují polyesterové balóny větší brašny?

Ohybová tuhost polyesterového vlákna je větší než nylonového. Proto obal za použité stejné "balící" síly zaujme větší objem, jelikož se nedaří polyesterovou tkaninu tak pěkně "seskládat".

Lze vyrobit hyperlast z polyesteru?

Lze. Bohužel však, vzhledem k ohybové tuhosti zesílených polyesterových vláken, by takový balón už nešel rozumně sbalit vůbec. Rozšíření mechanizace nebo překotný vývoj na poli technických vláken nám třeba v budoucnu tuto cestu otevřou.

Polyester je těžší než nylon

Ano, to je. Rozdíl hustot základního polyesteru a nylonu je 17.5 % (polyester 1,34 g/cm3, nylon 1,14 g/m3). Vhodným zpracováním je však u finálního výrobku (tkaniny) tento rozdíl snížen na přibližně 6 % - plošná hmotnost tkaniny Kubicek Polyester je okolo 68 g/m2, běžné nylonové tkaniny přibližně 64 g/m2. Plocha běžného obalu o objemu 3 400 m3 je 1 100 m2, takže celkový rozdíl hmotnosti je zanedbatelných 4,4 kg.

Polyesterová tkanina má větší prodyšnost než nylonová

Je pravda, že podobně jako při barvení, je pro polyesterovou tkaninu složitější připravit zátěrovou hmotu. Důvodem je snažší vytvoření chemické vazby u nylonového vlákna. Vhodným technologickým zpracováním a složením zátěrové pasty lze ovšem tuto nevýhodu zcela odstranit. I proto jsme nedávno investovali a pořídili novou zátěrovou linku.

Honba za extrémní neprodyšností není však u polyesterových tkanin nezbytná, protože pevnost je na prodyšnosti zcela nezávislá. Důležitým faktorem tak zůstává pouze spotřeba - dle našich laboratorních měření začíná mít prodyšnost vliv na spotřebu okolo hodnoty 20 s Švýcarského testu, cokoli nad touto hodnotou (50, 150, 600 s) je nepodstatné.

Nylonová tkanina má větší pevnost než polyesterová

To bezesporu má, jen s jedním malým upřesněním. Nylonová tkanina má skutečně větší počáteční pevnost než polyester o podobné gramáži. Ovšem pro majitele balónů nemá tato skutečnost žádnou vypovídací hodnotu. Obaly balónů jsou pevnostně počítány na tzv. pevnost grab-testu a jde tedy jen o to, jak rychle (za kolik letových hodin) textilie této hodnoty dosáhne. Důležitá je tedy počáteční pevnost, ale pouze ve vztahu k rychlosti degradace. A to je právě hlavní výhoda polyesterové tkaniny, u níž je rychlost degradace výrazně nižší. Ve výsledku dosáhne grab-testové hodnoty mnohem později.
Je bohužel velmi obtížné laboratorně predikovat aboslutní životnost balónu, protože se v reálném provozu vyskytuje příliš mnoho proměnných. Proto jsme vyvinuli vlastní metodu k relativnímu porovnání životnosti balónové tkaniny ve vztahu k pevnosti. Výsledky našeho měření jsou patrny z tohoto grafu, který jasně ukazuje vztah počáteční pevnosti a rychlosti degradace k celkové životnosti balónu.


Odpovíme Vám:

Kamila KolářováKamila, asistentka obch. odd.
odpoví vám na cokoli

  captcha

odpovime_martinMartin, obchodník
zodpoví vaše obchodní dotazy. Stará se o zákazníky z Česka

  captcha

Ivo BrzákIvo, obchodník
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

Milan, obchodníkcrew_MMx_copy
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

David, sales manager
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

Ondřej BenešOndřej, servis a poprodejní péče
řeší opravy, pravidelné prohlídky, reklamace a stížnosti

  captcha

odpovime_radimoRadim, vedoucí tech. oddělení

zodpoví technické dotazy

  captcha

Radim PoláčekRadim, výkonný ředitel
přijímá nabídky ke spolupráci a pochvaly všeho druhu

  captcha

Petr KubíčekPetr Kubíček

Co dodat?

  captcha