Speciály

Umíme vyrobit balón téměř jakéhokoli myslitelného tvaru. Tento balón bude věrně zobrazovat Váš výrobek, maskota či logo firmy a přitom se bude stále jednat o plně funkční horkovzdušný balón. O dokonalý tvar, pevnost a stabilitu obalu se stará důmyslná soustava lanek, popruhů a textilních žeber uvnitř balónu, očím diváka zcela skrytá. Jediným technickým limitem tvaru je potřeba dostatečného nosného objemu (nelze postavit balón např. ve tvaru jehly). Dalším omezením už je pak jen Vaše představivost.

S konstrukcí složitých tvarů máme rozsáhlé zkušenosti, získané nejen při výrobě řady horkovzdušných balónů zvláštních tvarů, ale i výrobou několika tisíc studenovzdušných nafukovacích poutačů v naší sesterské společnosti Reklama Kubíček.

Jednodušší tvary, při nichž je zachován základní tvar pláště, jsou vyráběny v rámci původního typu obalu a nevyžadují tak časově náročnou a drahou certifikaci nového typu; tyto prvky se nazývají také přídavná 3D grafika. Složitější tvary (myšleno z hlediska balónu - např. krychle), kde již není zachována původní křivka obalu, potom tuto certifikaci vyžadují. U takového projektu je třeba počítat s navýšením ceny i doby dodání. Vždy se Vám však dostane do ruky balón s plnou typovou certifikací, využitelný i v komerčním provozu.

Speciál vs. 3D

Provoz balónu speciálního tvaru

Při provozu balónu speciálního tvaru budete vždy středem pozornosti, avšak je třeba mít na zřeteli následující skutečnosti:

  • Vyšší váha obalu (někdy dvoj- i trojnásobně) oproti váze obalu podobného objemu.
  • Tvrdší provozní omezení než u běžných balónů. Síla větru je prakticky vždy omezena na 5 m/s namísto obvyklých 7,5 m/s.
  • Delší doba pro přípravu obalu na let.
  • Horší účinnost zařízení k vypouštění vzduchu; ne na všechny tvary lze umístit dostatečně účinný ZVV. Proto je někdy použit RipPanel.
  • Na částech obalu, které by se hůře vyfukovaly, jsou umístěny tzv. vypouštěcí otvory zajištěné velcry. Je vždy nutné dbát na to, aby byly před začátkem plnění obalu studeným vzduchem všechny vypouštěcí otvory korektně uzavřeny.
  • Rotační ventil je jen málo učinný, na některé tvary se nehodí vůbec.

Informace o provozních odchylkách jsou uvedeny v dodatku letové příručky dodané s každým certifikovaným obalem zvláštního tvaru.

Návrh a výroba balónu zvláštního tvaru

Každý balón speciálního tvaru vzniká v úzké spolupráci se zákazníkem, obvykle v následující posloupnosti:

1. Zadání od klienta a tvorba vizuálu

Klient přichází s představou tvaru svého nového balónu. Někdy se jedná o náčrtek, jindy o sochu nebo plastikový model. Na základě klientova zadání je našimi konstruktéry zpracován tzv. vizuál - vizualizace nového balónu. Zpravidla dochází k několika korekcím a dopřesnění i toho posledního detailu. Konečná verze vizuálu je potom zakotvena ve smlouvě.

Gnome 1Gnome vizuál

2. Tvorba tvaru a střihu

Na základě schváleného vizuálu je zpracován přesný 3D model výsledného balónu. Jako u balónu běžného tvaru tvoří základ matematicky spočítaná naturální křivka, kolem níž je opsán požadovaný tvar. Spojení vnějšího pláště a vnitřní natrurální křivky je tvořeno tzv. nosnými žebry. Detaily jsou do požadovaného tvaru formovány pomocí tvarových žeber. Spodní části obalu je nutné často dotlakovat za pomocí tlakovacích tunelů, které přivádějí vzduch o vyšším tlaku z horních partií obalu.

Gnome 3

Následně je nutné 3D tvar rozřezat na jednotlivé panely, které se rozvíjí za pomocí speciálního softwaru. Na jednotlivém speciálu může být i více než 2 000 unikátních panelů.

Gnome 3a

3. Výroba

Jednotlivé panely jsou potom na NC cutteru nastříhány a posléze sešívány k sobě.

Gnome 4

Gnome 5

4. První nafukování

S oblibou nazývané "moment pravdy". Po ukončení výroby je obal před továrnou dokompletován a nafouknut. Při výstupní kontrole se dbá i na to, aby byly všechny části balónu korektně natlakovány.

Gnome 5a 

5. Zkušební let a certifikace

Než může být obal předán zákazníkovi, je třeba ověřit jeho letové výkony a charakteristiky. Někdy si výsledky letových zkoušek vyžádají úpravy konstrukce tak, aby byl zákazníkovi předán stroj s požadovanou úrovní bezpečnosti, stvrzenou vydaným typovým certifikátem EASA.

Gnome 6

GALERIE SPECIÁLŮ


Odpovíme Vám:

Kamila KolářováKamila, asistentka obch. odd.
odpoví vám na cokoli

  captcha

odpovime_martinMartin, obchodník
zodpoví vaše obchodní dotazy. Stará se o zákazníky z Česka

  captcha

Ivo BrzákIvo, obchodník
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

Milan, obchodníkcrew_MMx_copy
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

David, sales manager
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

Ondřej BenešOndřej, servis a poprodejní péče
řeší opravy, pravidelné prohlídky, reklamace a stížnosti

  captcha

odpovime_radimoRadim, vedoucí tech. oddělení

zodpoví technické dotazy

  captcha

Radim PoláčekRadim, výkonný ředitel
přijímá nabídky ke spolupráci a pochvaly všeho druhu

  captcha

Petr KubíčekPetr Kubíček

Co dodat?

  captcha