Jak se starat o hadice hořáku

Jak si uchovat hadice na hořáku co nejdéle v dobrém stavu

Něco málo o konstrukci hadice

Palivové hadice hořáků Ignis jsou vyráběny z hadicoviny v souladu s normou EN857 pod označením 2SC. 

Hadicovina je konstruována tak, aby odolávala přetlaku, mechanickému poškození, působení přepravovaného média a okolním vlivům. Proto má 3 vrstvy.:

  • Vnitřní pryžovou duši odolnou proti působení ropných produktů. Její odolnost proti působení povětrnostních vlivů, slunečnímu záření a UV je však velmi omezená
  • Drátěný oplet zvyšuje odolnost proti vnitřnímu přetlaku a mechanickému poškození působícímu na hadici zvenčí
  • Vnější pryžový obal odolný proti působení povětrnostních vlivů, UV záření a kyselin obsažených v ovzduší.

Co hadici nejvíce škodí

Horní vrstva hadice je z pryže, takže pro ni platí stejné podmínky pro skladování a používání jako pro ostatní výrobky z pryže. Obecně se dá říct, že trvanlivost hadice je velmi závislá na správném používání, ošetřování a skladování.

Vzhledem k tomu, že provozní doba hadice je výrazně kratší oproti době, po kterou není provozována a je s hořákem uskladněna, má hlavní vliv na její životnost právě správné skladování a ošetření.

Největšími nepřáteli pryžové hadice jsou sluneční svit nebo ostré světlo, UV záření, vysoké teploty, ozón a organická rozpouštědla. Jejich zhoubný vliv je ještě znásoben, pokud hadice není ve volném stavu a v povrchové vrstvě je napětí způsobené např. ohybem o malém poloměru. Pro hadice používané na hořácích IGNIS je nejmenší povolený poloměr ohybu hadice 90 mm.

Působením výše uvedených vlivů dochází k vysychání a tvrdnutí vrchní ochranné pryžové vrstvy a vzniku příčných prasklin. Pokud je hadice ohnutá při skladování, praskliny se otevřou a škodlivé vlivy působí do hloubky opláštění hadice. Celý proces se tak urychluje.

Vznikne-li prasklina ve vrchní vrstvě tak velká, že dojde k průniku světla, ozónu a ostatních škodlivých vlivů až k vnitřní duši hadice, může dojít k rychlému zhoršení jejího stavu. Vnitřní duše totiž není konstruována tak, aby těmto vlivům dlouhodobě odolávala. V krajním případě může dojít k prasknutí vnitřní duše a k následnému úniku paliva.

Zcela zásadní je skladování hadic s vypuštěným palivem. Pokud totiž propan působí na vnitřní stěnu hadice dlouhodobě, může poškodit plynotěsnou vrstvu hadice. Takové poškození není možné při prohlídkách odhalit a může vést až k úniku paliva. 

Jak hadice skladovat a ošetřovat

  1. Při balení hadic na hořáku dbejte na to, aby trubky spirály nebyly horké.
  2. Před uskladněním vždy odpusťte všechen zbytkový plyn z hadic.
  3. Hadice namotávejte na rám tak, aby zejména u výstupu z armatury nevznikal ostrý ohyb. Hadice by měly být sbaleny na co největší průměr a měly by být volné.
  4. Při uložení a přepravě hořáku by váha hořáku ani jiných těžkých předmětů neměla spočívat na hadici.
  5. Nenechávejte hořák s hadicemi na přímém slunci nebo za oknem auta. Hadice jsou černé a při přímém ozáření může teplota na povrchu hadice dosahovat až 80°C.
  6. Nikdy přes hadice nepřejíždějte autem, vozíkem nebo na ně nepokládejte palivové láhve. Dojde tak k nepovolenému zploštění a drátěný oplet může popraskat. Prasklé drátky pak propíchnou pryžovou duši a hadice bude propouštět plyn.
  7. Hořák s hadicemi ukládejte a přepravujte v neprůsvitném obalu.

Závěrem

Desetiletá životnost hadic na hořácích horkovzdušných balónů je reálná pouze při důsledném dodržování výše uvedených zásad a je mnoho případů, kdy hadice musí být vyměněny v kratším termínu. Proto Vám doporučujeme: pokuste se dodržovat co možná nejvíce z uvedených zásad. Jen tak Vám hadice budou bezpečně sloužit dlouhou dobu.


Odpovíme Vám:

Kamila KolářováKamila, asistentka obch. odd.
odpoví vám na cokoli

  captcha

odpovime_martinMartin, obchodník
zodpoví vaše obchodní dotazy. Stará se o zákazníky z Česka

  captcha

Ivo BrzákIvo, obchodník
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

Milan, obchodníkcrew_MMx_copy
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

David, sales manager
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

Ondřej BenešOndřej, servis a poprodejní péče
řeší opravy, pravidelné prohlídky, reklamace a stížnosti

  captcha

odpovime_radimoRadim, vedoucí tech. oddělení

zodpoví technické dotazy

  captcha

Radim PoláčekRadim, výkonný ředitel
přijímá nabídky ke spolupráci a pochvaly všeho druhu

  captcha

Petr KubíčekPetr Kubíček

Co dodat?

  captcha