Jak se stát technikem či opravcem pro balón typu BB?

Jak se stát technikem nebo opravcem pro balón typu BB?

Společnost BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. pořádá dva druhy kurzů. Ty jsou zaměřeny za prvé na prohlídky a údržbu (kontrolní činnost) a za druhé na opravy (manuální činnost servisního technika) horkovzdušných balónů typu BB.
Kurzy jsou pořádány v prostorách společnosti BALÓNY KUBÍČEK spol. s r.o. a jsou vedeny zkušenými techniky s oprávněním pro provádění typových školení, které jim bylo uděleno v rámci Oprávnění společnosti pro výcvik personálu údržby, vydané naší společnosti leteckým úřadem ČR.
Kurz si objednáte na obchodním oddělení naší společnosti. Pokud budete chtít, obchodníci Vám také pomohou s ubytováním.
Předpokladem pro pozvání do kurzu je vyplnění odpovědního formuláře, v němž nám sdělíte jaké kvalifikace a zkušenosti už máte a jaké chcete získat. Formulář zašlete prosím zpět na adresu service@kubicekballoons.cz nebo faxem na +420 545 422 621.

Jaké jsou nabízené kurzy?
Typový kurz k získání oprávnění pro provádění předepsaných prohlídek horkovzdušných balónů příslušného výrobce. Délka kurzu jeden den.
Kurz opravce k získání oprávnění pro provádění údržby a schválených oprav horkovzdušných balónů příslušného výrobce. Na délce kurzu se dohodnete s vedoucím kursu, obvykle trvá jeden až tři dny dle objednaného rozsahu a dovedností uchazeče.

Komu je který kurz určený, k čemu slouží a co se na něm naučíte?
Typový kurz je určený těm, kteří chtějí provádět pravidelné prohlídky balónů pro vlastní potřebu nebo i pro jiné provozovatele. Na kurzu jsou seznámeni se základy konstrukce a s postupem jak a co na balónu prohlížet, na co se zaměřit především a kde se mohou vyskytnout nějaké problémy. Kurz není zaměřen na opravy, pouze na běžnou základní údržbu balónu.
Kurz opravce je určený pro ty, kteří chtějí kromě předepsaných prohlídek a základní údržby provádět také opravy balónů v rozsahu povoleném Příručkou pro údržbu balónu a Oprávněním údržby organizace. Dále lze provádět větší opravy podle opravárenské dokumentace od držitele TC (certifikát typu). Pro uvedení balónu do provozu po provedené opravě je zapotřebí, aby alespoň jeden pracovník organizace měl Typový kurz.

Co by měli vědět nebo znát uchazeči o Typový kurz nebo o Kurz opravce?
Uchazeč o Typový kurz by měl mít alespoň základní všeobecné znalosti o konstrukci horkovzdušného balónu. Někdy se za servisní organizaci přihlásí do kurzu více techniků, kteří získávají pouze jednotlivé kvalifikace (technik údržby obalů, technik údržby košů a hořáků), není tedy podmínkou zvládnout technické detaily údržby balónu jako celku pouze jedním technikem.
Uchazeč o Kurz opravce může také absolvovat trénink na balón jako celek anebo pouze pro některé jeho části. Zájemce o získání kvalifikace pro opravy obalů bude prokazovat zvládnutí technologie šití jednotlivých prvků obalu. Zájemce o kvalifikaci na opravy hořáků, košů a dalšího příslušenství bude prokazovat zvládnutí základních zámečnických a montážních dovedností.
Absolvování kurzu opravce jej neopravňuje k uvolnění balónu do provozu po provedené opravě, pokud nemá současně i Typový kurz. Balón uvolní zpět do provozu oprávněný absolvent Typového kurzu, který provádí příslušné kontroly po opravě.

Jaké dokumenty od nás dostanete po absolvování kurzu a k čemu slouží?
Účastník Typového kurzu po absolvování celého rozsahu školení, tréninku a přezkoušení obdrží Typový test "Type test Certificate". Vzor takového Certifikátu najdete v příloze č. 2 tohoto dokumentu. V certifikátu jsou hodnoceny jednotlivé oblasti, z nichž byl každý jednotlivec proškolen a přezkoušen a z certifikátu vyplývá oprávnění pro prohlídky, opravy anebo praktické provádění údržby a oprav na jednotlivých částech balónu.
Tento Certifikát by Vám měl posloužit k získání Oprávnění organizace pro provádění údržby a oprav od Vašeho národního leteckého úřadu. Bez tohoto Oprávnění Vás náš Certifikát neopravňuje k provádění těchto činností na balónech pro jiné provozovatele a na balónech pro letecké práce. Toto omezení platí v ČR a zemích EU, v dalších zemích dle požadavků místního národního leteckého úřadu.
Dalším dokumentem je tzv. Souhlas "Approval Certificate". Tento Souhlas opravňuje k provádění údržby a oprav v rozsahu v něm definovaném. Rozsah je stanoven na základě prokázaných schopností při Typových testech, případně podle toho, jaké odbornosti jste Vy nebo Váš personál dosáhl na Kursech opravců. Tento doklad rovněž slouží k prokazování rozsahu Vámi prováděných činností při žádosti o získání nebo rozšíření Vašeho Oprávnění organizace pro údržbu a opravy.

Podmínky konání a účasti
Podmínkou konání kurzu je přihlášení alespoň dvou účastníků na jeden druh kurzu.
K účasti na kurzu je nutné se přihlásit nejméně 1 měsíc předem, cca 3 týdny před stanoveným datem Vám bude konání kurzu a další podrobnosti potvrzeny písemně.

Související dokumenty


Odpovíme Vám:

Kamila KolářováKamila, asistentka obch. odd.
odpoví vám na cokoli

  captcha

odpovime_martinMartin, obchodník
zodpoví vaše obchodní dotazy. Stará se o zákazníky z Česka

  captcha

Ivo BrzákIvo, obchodník
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

Milan, obchodníkcrew_MMx_copy
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

David, sales manager
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

Ondřej BenešOndřej, servis a poprodejní péče
řeší opravy, pravidelné prohlídky, reklamace a stížnosti

  captcha

odpovime_radimoRadim, vedoucí tech. oddělení

zodpoví technické dotazy

  captcha

Radim PoláčekRadim, výkonný ředitel
přijímá nabídky ke spolupráci a pochvaly všeho druhu

  captcha

Petr KubíčekPetr Kubíček

Co dodat?

  captcha