Roční prohlídky balónů

Jaké jsou prohlídky a jaké mají lhůty:

Známe jeden typ pravidelné předepsané prohlídky a tou je Roční prohlídka. Pod názvem roční se však skrývá prohlídka, která má dvě časová omezení. Jedno je, jak vyplývá z názvu, omezení na jeden rok provozu a druhé je omezeno maximálně 100 hodinami nalétanými od poslední prohlídky.

Proč musíme prohlídky provádět:

Pokud nemáte provedenou Roční prohlídku, nemůžete s balónem létat, a to ani s upoutaným. Totéž platí i pro jednotlivé díly. Pokud máte prošlou dobu platnosti kupříkladu jen na hořáku, nelze létat s celým balónem.
Pozor na přelétání doby platnosti prohlídky, a to jak na časový,  tak na hodinový limit. Obojí je uvedeno na dokumentu Potvrzení o údržbě a uvolnění do provozu a na Záznamníku hořáku a Záznamníku koše. Ostatní díly mají jako doklad o provedené prohlídce pouze Form One.

Kdo smí prohlídky provádět:

Prohlídky smí provádět pouze organizace k této činnosti schválená Leteckým úřadem.
U nás Vám provedeme prohlídku a současně prodloužíme i OLZ.

Co je potřeba na prohlídku přivézt:

 • Doklady
  Přivezte Deník balónu, OLZ, Záznamník koše, Záznamník hořáku, Letovou příručku a Příručku údržby, poslední platné Potvrzení o údržbě a uvolnění do provozu, Osvědčení o zápisu balónu, platné pojištění, povolení radiostanice, doklady od výstroje.
 • Balón
  Na prohlídku přivezte obal, koš, hořák, palivové láhve a předepsanou výstroj nebo jednotlivé díly, u nichž máte propadlou dobu platnosti poslední prohlídky. Vhodné je sjednotit si datum prohlídky všech částí balónu, abyste nemuseli hlídat platnost prohlídky jednotlivých dílů.

Co budeme prohlížet:

 • Překontrolujeme všechny potřebné doklady a provozní dokumentaci k Vašemu balónu. Ověříme aktuálnost Vašich Příruček a překontrolujeme výrobní čísla dílů. Překontrolujeme jak vedete záznamy do Deníku a jestli máte zapsány všechny PZZ.
 • Provedeme prohlídku obalu a všech dílů balónu v rozsahu dle Vaší Příručky pro údržbu. V závislosti na stavu a stáří obalu rozhodneme o provedení dodatečné letové zkoušky, abychom prověřili letové vlastnosti a spotřebu paliva balónu.
 • Prověříme vlastnosti textilie obalu, v případě pochybnosti o její pevnosti odebereme vzorek na trhací zkoušku.
 • Na hořáku Vám provedeme předepsanou údržbu. Vyčištění pohyblivých částí letových ventilů, tichého hořáku a zapalovacího hořáku, výměnu opotřebených pryžových těsnění, také promazání pohyblivých částí a sestavení.

Co můžete udělat pro hladký průběh prohlídky:

 • Pokud víte, že na Vašem obalu je nějaké poškození, nahlaste to prosím předem, abychom mohli zajistit kapacitu pro opravu.
 • Zkontrolujte si prosím datum uvedení do provozu Vašich palivových hadic (je vyraženo na zalisování koncovky hadice), doba životnosti hadice je v současné době 10 let.
 • Zkontrolujte si prosím datum platnosti zkoušky palivových lahví (obvykle je 10 let, v závislosti na typu, viz. Příručka údržby)
 • Palivové láhve dovezte pokud možno prázdné. Zjistíme-li totiž na armatuře netěsnost, bude nutné ji opravit a my musíme plyn z láhve vypustit.

Co od nás dostanete:

 • Potvrdíme Vám provedení prohlídky do Deníku balónu, Záznamníku koše a Záznamníku hořáku.
 • Vystavíme nové Potvrzení o údržbě a uvolnění do provozu.
 • Vystavíme Form One na všechny prohlížené díly (kromě obalu).
 • Prodloužíme Vám OLZ na dobu 12 měsíců, s platností k poslednímu dni v daném měsíci.

Při převzetí balónu po prohlídce u nás máte všechny doklady platné na dobu 12 měsíců počítáno do posledního dne v daném měsíci a můžete odjet rovnou na startoviště a klidně letět.


Odpovíme Vám:

Kamila KolářováKamila, asistentka obch. odd.
odpoví vám na cokoli

  captcha

odpovime_martinMartin, obchodník
zodpoví vaše obchodní dotazy. Stará se o zákazníky z Česka

  captcha

Ivo BrzákIvo, obchodník
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

Milan, obchodníkcrew_MMx_copy
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

David, sales manager
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

Ondřej BenešOndřej, servis a poprodejní péče
řeší opravy, pravidelné prohlídky, reklamace a stížnosti

  captcha

odpovime_radimoRadim, vedoucí tech. oddělení

zodpoví technické dotazy

  captcha

Radim PoláčekRadim, výkonný ředitel
přijímá nabídky ke spolupráci a pochvaly všeho druhu

  captcha

Petr KubíčekPetr Kubíček

Co dodat?

  captcha