Bulletiny AB

Číslo bulletinu Datum vydání Důvod vydání Soubory
AB21-1 29.5.2012 Kontrola zapalovacího hořáku na hořácích Komet Plus PDF [231 kB]
AB21 21.10.2011 Kontrola zapalovacího hořáku na hořácích Komet Plus PDF [231 kB]
AB20 24.11.2011 Snížžení maximálního přípustného počtu osob v koších K10 a K25. PDF [53 kB]
AB19 5.10.2011 Vydání nové revize letové příručky - zavedení nových košů.
Zákaz používání kožených poutacích popruhů palivových lahví.
PDF [47 kB]
AB18 11.5.2010 Obnovení rozsahu schválených kombinací obalů Kubíček s ostatním vybavením Aerotechnik a kombinací obalů Aerotechnik s ostatním vybavením Kubíček. PDF [54 kB]
AB17 18.4.2007 Mimořádná kontrola T-propojek palivového systému PDF [354 kB]
AB016a 12.2.2003 1) Schválení palivových lahví výrobce Cameron Balloons
2) Změna provozních omezení
PDF [144 kB]
AB015a 26.11.2002 Závady hořáků typu H3, H3-D, HB1, HB2 a H4 způsobené netěsností letového ventilu
Vydán PZZ CAA-AD-2-049/02
PDF [142 kB]
AB014a 1.7.2002 Změna provozních omezení. PDF [140 kB]
AB013a 15.1.2002 1) Změna platnosti prohlídek palivových lahví Schroeder VA50 a VA70.
2) Změna životnosti kulových kohoutů kapalné a plynné fáze.
PDF [45 kB]
AB012a 18.10.2001 Formální změny a sjednocení letových příruček. PDF [45 kB]
AB011a 18.10.2001 Vydání nové Letové příručky (česká, anglická a německá verze) PDF [46 kB]
AB010a 18.10.2001 Vydání nové Příručky pro údržbu (česká a anglická verze) PDF [46 kB]
AB009b 13.10.1998 Nahrazení Osvědčení o jakosti a kompletnosti formulářem JAA FORM ONE. není k dispozici
AB008b 13.10.1998 Převzetí práv a povinností výrobce KUBÍČEK spol. s r.o. není k dispozici
AB007b 1.9.1998 Převod práv výrobce horkovzdušných balónů AB2, AB2a, AB8 a AEROTECHNIK AB na firmu KUBÍČEK spol. s r.o. není k dispozici
AB - 006a 30.8.1996 Zesílení sklopných rámů koše s hořákem HB2 zavařením spoje rámu s hořákem
/Vydán PZZ č. CAA-AD-3-025/96
není k dispozici
AB - 005a 25.10.1995 Výměna mechanických teploměrů typu DTR C94 za teploměr typu DTR BB. není k dispozici
AB - 004a 24.8.1995 Výměna šňůry paraventilu u balónů výr. čísel 520593, 550594 a 560594. není k dispozici
AB - 003a 25.7.1995 Výměna průvodní dokumentace všech horkovzdušných balónů Aerotechnik za jednotnou dokumentaci balónů AEROTECHNIK AB. není k dispozici
AB - 002a 18.7.1994 1) Nedokončení vývoje ukazatele teploty a množství paliva pro horkovzdušné balóny
2) Vydání Souhlasu s použitím č. S-57-94 palivové láhve Aerotechnik S23.
není k dispozici
AB2 - 001a 18.5.1987 Zavedení verze balónu typu AB 2a a zhodnocení výsledků provozu typu AB 2. není k dispozici

Odpovíme Vám:

Kamila KolářováKamila, asistentka obch. odd.
odpoví vám na cokoli

  captcha

odpovime_martinMartin, obchodník
zodpoví vaše obchodní dotazy. Stará se o zákazníky z Česka

  captcha

Ivo BrzákIvo, obchodník
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

Milan, obchodníkcrew_MMx_copy
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

David, sales manager
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

Ondřej BenešOndřej, servis a poprodejní péče
řeší opravy, pravidelné prohlídky, reklamace a stížnosti

  captcha

odpovime_radimoRadim, vedoucí tech. oddělení

zodpoví technické dotazy

  captcha

Radim PoláčekRadim, výkonný ředitel
přijímá nabídky ke spolupráci a pochvaly všeho druhu

  captcha

Petr KubíčekPetr Kubíček

Co dodat?

  captcha