Servisní bulletiny

V této sekci poskytujeme ke stažení všechny platné servisní bulletiny.
Existují dva typy dokumentů rozlišené podle působnosti: závazné (označené Z) a informativní (I).

Servisní bulletiny BB a BB-S

Číslo bulletinu Datum vydání Důvod vydání Působnost Soubory
BB/57 22.1.2024 Vypouštěcí systém Lite Vent vyžaduje nadměrnou sílu  při ovládaní kontrolních lan Z PDF [200 kB]
BB/56-1 1.8.2022 Možný výskyt nevhodné operace páky odvzdušňovacího ventilu. Z PDF [240 kB]
BB/55 17.6.2022 Možný výskyt teplotního štítku na obalu se špatným teplotním rozsahem. Z PDF [260 kB]
BB/54-2 15.8.2023 Praskliny ve svarech u hliníkových láhví CB2990 serie A Z PDF [538 kB]
BB/53 5.2.2019 Zavedení kontrolního seznamu roční/stohodinové prohlídky do nejnovější revize Příručky údržby Z PDF [86 kB]
BB/52 23.7.2018 Možný výskyt tkalcovské vady na nosném popruhu Z PDF [1 MB]
BB/51 31.5.2017 Prasknutí sváru závěsu u dvou-jednotkového hořáku Ignis Z PDF [325 kB]
BB/50-1 12.5.2016 Výměna palivových hadic Egeflex Z PDF [1,54 MB]
BB/49 1.5.2016 Ukončení provozu lahví S23 Z  PDF [161 kB]
BB/48-1
BB-S/9-1
1.5.2016 Kontrola a případná výměna ovládacích lan ZVV v případě ztráty barev Z PDF [130 kB]
BB/47 1.5.2016 Snížení max. počtu osob v koších K11, K12, K12A, K16, K17 a K18 – v návaznosti na vyšetřování nehody v Polsku Z PDF [80 kB]
BB/46 --- Nevydán --- ---
BB/45 30.4.2014 Možnost poškození textilie obalu v kontaktu s průhledovými okny starší konstrukce Z PDF [283 kB]
BB/44 9.10.2013

Přidána informace o povinnosti hlásit technické problémy a nedostatky z provozu. (pouze anglicky)

Z PDF [55 kB]
BB/43-1
BB-S/7-1
29.5.2012 Kontrola zapalovacího hořáku na hořácích Komet Plus Z PDF [231 kB]
BB/42
BB-S/6
24.11.2011 Snížení maximálního přípustného počtu osob v koších K10 a K25. Z PDF [53 kB]
BB/41
BB-S/5
5.10.2011 Vydání nové revize letové příručky - zavedení nových košů.
Zákaz používání kožených poutacích popruhů palivových lahví.
Z PDF [47 kB]
BB/40 2.5.2011

Nová revize letecké příručky zabezpečuje detailnější instrukce pro operace s balonem, hlavně v návaznosti na kotvené lety a operace ve větrnějších podmínkách.
Aplikovatelné pouze pro balony typu BB se sériovým číslem 640 a vyšším, registrovaných pouze v USA.

I PDF [47 kB]
BB/39
BB-S/4
18.11.2010 Detailní vizuální inspekce závěsu hořáku Ignis. Z PDF [47 kB]
BB/38 29.10.2010 Vydání nové revize letové příručky, která uvádí přesnější instrukce pro létání ve větrných podmínkách. I PDF [51 kB]
BB/37
BB-S/3
11.5.2010 Obnovení rozsahu schválených kombinací obalů Kubíček s ostatním vybavením Aerotechnik a kombinací obalů Aerotechnik s ostatním vybavením Kubíček. I PDF [54 kB]
BB/36
BB-S/2
2.3.2010 1) Rozšířený postup pro provedení zkoušky pevnosti textilie
2) Upřesnění informací k údržbě hořáků
3) Přidán popis povinnosti provozovatele hlásit výrobci závady v provozu
4) Doplnění postupu nastavení délek středících šňůr paraventilu pro obaly BB17XR a BB20XR
5) Doplnění instrukcí a omezení pro kotvené lety a start s použitím odepínače
6) Rozšíření rozsahu grafu využitelného vztlaku
Z PDF [77 kB]
BB/35 17.4.2009 Schválení možnosti zástavby dveří a sedaček do košů řady K I PDF [64 kB]
BB/34 2.3.2009 Nové přepracované vydání provozní dokumentace I PDF [47 kB]
BB/33 29.9.2008 Konstrukční změny některých součástí hořáku Ignis Z PDF [40 kB]
BB-S/1 17.12.2007 Rozšíření modelové řady balónů BB-S I PDF [45 kB]
BB/32 30.7.2007 Převedení balónů v.č. 203, 207 a 400 do typu BB I PDF [51 kB]
BB/31 30.7.2007 Změna MTOW celé modelové řady balónu.
Změna Letové příručky číslo 11.
I PDF [40 kB]
BB/30 18.4.2007 Mimořádná kontrola T-propojek palivového systému Z PDF [354 kB]
BB/29 20.2.2006 Rozšíření typu BB o nový obal BB60Z
Úprava obsahu kapitoly 4 Příručky pro údržbu
I PDF [136 kB]
BB/28 25.8.2005 Rozšíření typu BB o nový obal BB85Z I PDF [56 kB]
BB/22b-1 23.12.2004 Stanovení požadavků na kombinace dílů balónů BB s díly jiných výrobců balónů (Revize č. 1) I PDF [185 kB]
BB/27a 25.10.2004 1) Rozšíření typového osvědčení o nový obal BB70Z
2) Rozšíření typového osvědčení o nový koš K32T
I PDF [72 kB]
BB/26a 20.1.2004 1) Rozšíření typového osvědčení o nový hořák Komet Trio
2) Schválení výškově stavitelného rámu hořáku Komet Duo
I PDF [147 kB]
BB/25b 28.4.2003 Zlepšení těsnosti hlavního letového ventilu a ventilu tichého hořáku u hořáků typu Komet Duo. Z PDF [149 kB]
BB/24a 12.2.2003 1) Rozšíření Typového osvědčení o nový obal BB42Z
2) Rozšíření Typového osvědčení o nový koš K22
3) Schválení změny hořáku KOMET DUO
4) Schválení systému vypouštění Smart Vent +
5) Schválení palivových lahví výrobce Cameron Balloons
6) Změna provozních omezení
Z PDF [144 kB]
BB/23a 26.11.2002 Závady hořáků typu H3, H3-D, HB1, HB2 a H4 způsobené netěsností letového ventilu
Vydán PZZ CAA-AD-2-049/02
Z PDF [142 kB]
BB/22b 30.9.2002 Stanovení požadavků na kombinace dílů balónů BB s díly jiných výrobců balónů I PDF [156 kB]
BB/21a 1.7.2002 1) Rozšíření typového osvědčení o nový obal BB20 GP
2) Změna provozních omezení
Z PDF [140 kB]
BB/20b 1.3.2002 Schválení balónů BB starších výr. čísel, než pro jaká bylo LBA vydáno typové osvědčení č. 8069 I PDF [153 kB]
BB/19a 1.2.2002 Úprava ZVV balónu BB FWEIN I PDF [141 kB]
BB/18a 15.1.2002 1) Rozšíření Typového osvědčení o nový obal BB30Z
2) Rozšíření Typového osvědčení o nový koš K25P
3) Rozšíření typového osvědčení o nový rám hořáku KOMET DUO/K25P
4) Změna platnosti prohlídek palivových lahví Schroeder VA50 a VA70
Týká se pouze příručky pro údržbu
Z PDF [147 kB]
BB/17a 15.1.2002 1) Rozšíření Typového osvědčení o nový obal BB30Z
2) Rozšíření Typového osvědčení o nový koš K25P
3) Rozšíření typového osvědčení o nový rám hořáku KOMET DUO/K25P
4) Změna platnosti prohlídek palivových lahví Schroeder VA50 a VA70
Týká se pouze letové příručky
Z PDF [147 kB]
BB/16a 18.10.2001 Formální změny a sjednocení letových příruček Z PDF [142 kB]
BB/15a 18.10.2001 Vydání nové Letové příručky (česká, anglická a německá verze) Z PDF [143 kB]
BB/14a 18.10.2001 Vydání nové Příručky pro údržbu (česká a anglická verze) Z PDF [143 kB]
BB/13a 12.6.2001 Sjednocení termínů prohlídek balónu BB FWEIN
Zrušen závazným bulletinem č. BB/19a
I PDF [126 kB]
BB/12a 20.6.2000 Rozšíření Typového osvědčení o nový koš K40Y Z PDF [153 kB]
BB/11b 1.2.2000 Rozšíření doplňkové výbavy balónů BB o dusíkovou tlakovací soupravu I PDF [180 kB]
BB/10b 16.6.1999 Rozšíření Typového osvědčení o nový hořák KOMET DUO I PDF [214 kB]
BB/9a 1.3.1999 1) Zákaz používání teploměru DTR BB
2) Vydání souhlasu s použitím č. S-103-98 kombinovaného elektronického přístroje FLYTEC 3040
Vydán PZZ CAA-AD-2-049/98
Z PDF [215 kB]
BB/8b 13.10.1998 Náhrada Osvědčení jakosti formulářem JAA FORM ONE I PDF [180 kB]
BB/7b 25.8.1998 Stanovení max. vzletové hmotnosti balónu BB LIAZ I PDF [134 kB]
BB/6a 13.5.1998 Zákaz otevírání Smart Ventu červenou ovládací šňůrou výše než 2 m nad zemí Z PDF [117 kB]
BB/5b 12.3.1998 1) Vydání Souhlasu s použitím č. S-119-97 elektronického teploměru M1
2) Vydání Souhlasu s použitím č. S-11-98 elektronického sdruženého přístroje Piccolo Plus
3) Rozšíření Typového osvědčení o nové koše K12, K12A
4) Změna označení koše K VSŽ na K12
5) Formální změny
I PDF [107 kB]
BB/4b 8.10.1996 1) Vydání Souhlasu s použitím č. S-93-96 palivové láhve Schroeder VA70
2) Formální změny
I PDF [99 kB]
BB/3a 2.10.1995 Závady hořáků způsobené netěsností letového ventilu Z PDF [176 kB]
BB/2a 3.6.1993 Výměna duralových karabin I není k dispozici
BB/1a - Bulletin nevydán -  

Servisní Bulletiny AB

 

Záznam o provedení bulletinů

Záznam o provedení PZZ a servisních bulletinů v provozu [PDF, 14kB]

Příkazy k zachování letové způsobilosti

PZZ jsou vydávány úřadem pro civilní letectví, na jehož stránkách lze seznam PZZ najít.


Odpovíme Vám:

Kamila KolářováKamila, asistentka obch. odd.
odpoví vám na cokoli

  captcha

odpovime_martinMartin, obchodník
zodpoví vaše obchodní dotazy. Stará se o zákazníky z Česka

  captcha

Ivo BrzákIvo, obchodník
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

Milan, obchodníkcrew_MMx_copy
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

David, sales manager
zodpoví vaše obchodní dotazy

  captcha

Ondřej BenešOndřej, servis a poprodejní péče
řeší opravy, pravidelné prohlídky, reklamace a stížnosti

  captcha

odpovime_radimoRadim, vedoucí tech. oddělení

zodpoví technické dotazy

  captcha

Radim PoláčekRadim, výkonný ředitel
přijímá nabídky ke spolupráci a pochvaly všeho druhu

  captcha

Petr KubíčekPetr Kubíček

Co dodat?

  captcha